Het Brusselse imperatief mandaat

Het is goed om rekening te houden met een staatsrechtelijke kwestie, namelijk het principe dat er geen sprake kan zijn van een imperatief mandaat. Dit principe houdt in dat een volksvertegenwoordiger nooit een opdracht meegegeven worden, maar dat hij ongebonden naar eer en geweten en naar eigen inzicht het algemeen belang kan dienen. Een klassiek … [Read more…]